Andreas - dansk eller tysk?

Andreas bliver født ind i en håndværkerfamilie i et Sønderjylland, der ser noget anderledes ud end det, vi kender i dag. Siden 1864 har Sønderjylland været en del af det tyske rige. Men trods myndighedernes forsøg på "fortyskning" er en stor del af befolkningen stadig dansksindet. Området er delt mellem dansk og tysk.

Se hvordan det går i denne brydningstid, hvor Andreas og Sønderjylland sammen med Tyskland kæmper i 1. verdenskrig.

Log ind for at se dine besvarelser

Preussisk undersåt

Sønderjylland i krig

Andreas' far sendes i krig

Livet som soldat

Livet går videre derhjemme

En krigsinvalid

Det bliver Andreas' tur

Tabene i Broager

Dansk igen

Mærket af krigen

 Grænsen mellem Danmark og Tyskland gik ved Kongeåen, altså syd for Kolding. Her er det grænsen ved Skodborghus, længere inde i landet. Foto i Museum Sønderjylland, ISL.