Dansk igen

Tyskland taber krigen, og Andreas kan vende hjem til Broager. Her, som overalt blandt dansksindede sønderjyder, er der glæde over den tabte krig. Det betyder nemlig, at et gammelt løfte kan indfris, løftet fra 1866 om en sindelagsafstemning. Der er grund til optimisme. Senest har Woodrow Wilson i sine 14 punkter som grundlag for fredsslutningen talt for folkenes selvbestemmelsesret.

Og sådan bliver det. Den 10. februar 1920 går sønderjyderne til stemmeurnerne.


Kig i "Afstemningskort 1920"

Hvor mange procent af indbyggerne i Broager stemte henholdsvis dansk og tysk? Hvordan så det ud i Sønderjylland generelt, var der et mønster f.eks. by/land?

Kig i "Det nationale register, 1921"

Hvor boede Andreas den 1. oktober 1918?

Læs om kildetypen "Det nationale register". Hvordan (punkt for punkt) opfyldte Andreas kravene til at erhverve dansk statsborgerskab?

Læs temaet "Genforening"

Hvordan fandt man ud af, hvor grænsen skulle gå?

Hvad fortæller stemmetallet om situationen i Slesvig?

Hvilken dag blev Sønderjylland dansk igen. Hvordan fejrede man det?

Gå videre ...

Diskuter selvbestemmelsesprincippet. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne? Kender du andre eksempler på, at selvbestemmelsesprincippet har været anvendt?

Sammenlign udviklingen i Slesvig 1920-1945 med den i Sudeterlandet i samme periode. Hvilke ligheder og hvilke forskelle?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Det nationale register, 1921
Genforening

Straks efter våbenstilstanden i november 1918 lovede den nye tyske udenrigsminister, at grænsespørgsmålet skulle løses på grundlag af befolkningens selvbestemmelsesret. Det vil sige, at befolkningen skulle stemme om, hvorvidt Sønderjylland skulle være dansk eller tysk.

Man gennemførte i 1920 to folkeafstemninger, der førte til den nuværende grænse. Den 10. februar stemte Nordslesvig sig med et dansk flertal på 75 % af stemmerne til Danmark. Den 14. marts stemte 80 % af vælgerne i den mellemslesvigske afstemningszone for at området skulle forblive tysk. Den 15. juni 1920 (Genforeningsdagen) overtog den danske regering styret i Nordslesvig.

Læs mere

Afstemningskort

Grafisk fremstilling af afstemningsresultatet i 1920

Læs mere

Det nationale register

Register, som skulle afklare, hvem der havde ret til dansk statsborgerskab.

Læs mere