Det bliver Andreas' tur.

Krigen skrider frem med tab af døde, tilfangetagne og invaliderede soldater. Tyskland må udvide rammen for, hvem der kan blive indkaldt som soldat.

I oktober måned fylder Andreas 17 år. Hans far har på det tidspunkt været hjemme i nogle måneder efter et år på lazaret, så Andreas ved godt, hvad krigen kan gøre ved folk.


Kig i "I-akt, Spørgeskema for krigsbeskadigede 1922"

Hvornår blev Andreas indkaldt? Hvilket regiment blev han indkaldt til? Hvor længe var Andreas i krig?

Hvor og hvordan kom Andreas til skade?

Hvorfor søgte Andreas om invaliderente?

Hvad arbejdede Andreas med, inden han blev indkaldt som 17-årig?

Kig i "I-akt, Invalidenævnets afgørelse 1923"

Hvad fik Andreas i invaliderente. Hvad var Invalidenævnets begrundelse for dette? Er du enig?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Andreas (til venstre) i soldateruniform.
Foto fra Rigsarkivet, Aabenraa.

I-akt, Spørgeskema for Krigsbeskadigede
I-akt, Afgørelse fra Invalidenævnet, 1923
I-akter

Personsager om invaliderede under 1. verdenskrig kaldes I-akter.

Læs mere