Mærket af krigen

Efter krigen skal Andreas i gang med at skabe sig et normalt liv. Han får sig en kæreste og flytter til Sønderborg.


Kig i "Ægteskabsregister 1924"

Hvem blev Andreas gift med - og hvornår? Hvilken stillingsbetegnelse oplyste han i forbindelse med vielsen?

Læs "Ansøgning (Den Sønderjydske Fond) 1927"

Hvad fortæller kilden om, hvilket erhverv Andreas havde? Hvorfor søgte han om hjælp, og hvad skulle han bruge pengene til?

Læs om kildetypen 'Ansøgning (Den Sønderjydske Fond)'. Hvad var den sønderjyske fond - og nyttede Andreas' ansøgning?

%MCEPASTEBIN%

Gå videre ...

Beskriv ansøgningens vej fra Andreas' hånd til sagsbehandleren i Den Sønderjydske Fond. Hvem har haft ansøgningen i hænderne eller bare udtalt sig? Hvilke ting støder du på, som kan styrke eller svække troværdigheden af Andreas' udsagn? Hvorfor?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Ægteskabsregister 1924
Ansøgning (Den Sønderjydske Fond), 1927
Personregistre

Det sønderjyske personregister blev indført som led i indførelsen af tysk forvaltning efter krigen 1864. I personregistrene er alle fødsler, vielser og dødsfald i Sønderjylland registreret (foruden i kirkebøgerne).

Læs mere

Ansøgning (den sønderjyske Fond)

Den Sønderjydske Fond blev oprettet i 1918/19 for at yde økonomisk og humanitær hjælp til sønderjyder, som var mærket af virkningerne efter 1. verdenskrig. Det kunne være som krigsinvalid eller som enke og børn efter en død krigsdeltager.

Læs mere