Preussisk undersåt

Andreas bliver født i Broager, 8 km. vest for Sønderborg. Han er det ældste barn i søskendeflokken. Find Broager på et kort, hvis du ikke ved, hvor byen ligger.


Kig i "Personregister 1900"

Hvorfor er kilden skrevet på tysk?

Hvad fortæller kilden om Andreas' forældre, og hvad de levede af?

Kig i "Opråb, Til vore Venner!"

Hvem har skrevet opråbet?

Hvad ønskede kildens forfattere at opnå? Læs om kildetypen Opråb. Find eksempler på, at indholdet var farvet af budskabet.

Hvad fortæller kilden om skoleforholdene for de dansksindede sønderjyder? Hvilket sprog blev talt, da Andreas begyndte i skole?

Læs temaet "Nationalitetskamp"

Hvad er henholdsvis Sprogforeningen og Skoleforeningen - hvornår blev de to foreninger oprettede, og hvad var deres formål?

Hvilke muligheder havde Andreas for at lære dansk? Vil du vurdere, at det var almindelig brugt at rejse over grænsen for at modtage danskundervisning? Søg på "Sønderjysk Skoleforening" på Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk.

Gå videre ...

Læs om kildetypen "Opråb" Hvad ville sprogforeningen opnå med opråbet? Giv eksempler på, at indholdet var farvet af budskabet.

"Fortyskningen" fandt sted under den såkaldte "Köller-periode". Prøv at google "köller-perioden" og læs mere. Blev indholdet i opråbet bekræftet? Beskriv udviklingen af den preussiske politik over for mindretallet.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Opråb, Til vore Venner!
Nationalitetskamp

Fra slutningen af 1870erne skærpede den preussiske regering undertrykkelsen af de nationale mindretal. I 1888 blev tysk det eneste tilladte undervisningssprog i folkeskolen. Som modspil organiserede de dansksindede nordslesvigere sig fra 1880erne i nationale foreninger. I 1880 blev "Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig" stiftet med det formål at støtte dansk sprog og kultur i Sønderjylland. I 1892 blev "Den nordslesvigske Skoleforening" stiftet for at sikre undervisning i hjemmene på dansk. Det skete bl.a. ved at sende lærere - kaldet vandrelærere - rundt til dansksindede hjem i Nordslesvig efter skoletid for at undervise børnene i dansk sprog og kultur.

Læs mere

Personregistre

Det sønderjyske personregister blev indført som led i indførelsen af tysk forvaltning efter krigen 1864. I personregistrene er alle fødsler, vielser og dødsfald i Sønderjylland registreret (foruden i kirkebøgerne).

Læs mere

Opråb

Et opråb er en henvendelse til en bred modtagergruppe med et klart budskab eller opfordring. Et opråb kan udsendes af alt fra enkeltpersoner til regeringer. Og de kan være udsendt af en national forening.

Læs mere