Tabene i Broager

Andreas og hans far slipper gennem 1. verdenskrig med livet i behold. Det er langt fra alle, der gør det.


Kig i "Spørgeskema fra Sprogforeningen, 1923"

I Broager boede i år 1910 1.223 personer. Hvor mange blev ifølge spørgeskemaet dræbt fra Broager i 1. Verdenskrig?

Hvad fortæller kilden, at man gjorde i Broager for at mindes de faldne? Hvor og hvordan blev mindesmærket afsløret? Hvad fortæller det om krigens betydning for folk i Broager?

Læs temaet "Krigens ofre"

Var Broager særlig hårdt ramt i forhold til hvor mange sønderjyder, der i alt døde i 1. verdenskrig?

Find databasen over faldne i 1. verdenskrig: http://www.ddd.dda.dk/faldne1914/find_faldne.asp Hvor mange af de faldne er ifølge databasen født i år 1900 ligesom Andreas? Hvilken militære rang havde mange af dem? Tror du, at Andreas har kendt nogle af dem?

Også i tiden efter 2. verdenskrig forblev 1. verdenskrig i ældre sønderjyders bevidsthed "Den store krig". Kan du givet et bud på hvorfor?

Gå videre ...

Find databasen over faldne i 1. verdenskrig: http://www.ddd.dda.dk/faldne1914/find_faldne.asp Hvor mange faldne fra Broager er der ifølge databasen? Sammenlign det tal med antallet af faldne på mindestenen i Broager. Hvad kan være forklaringen på, at tallene er forskellige? 

Diskutér - eventuelt sammen med Volmer-gruppen - den politiske udvikling i Danmark i årene efter verdenskrigen på den præmis, at det ikke lykkedes den danske regering at holde Danmark ude af 1. verdenskrig.

Tror du, vi havde fået revolution og kommunisme som i Rusland eller revolution, kontrarevolution og på længere sigt nazisme som i Tyskland? Eller ville vi også som krigsførende nation have fulgt den demokratiske vej som f.eks. i England?

Forestil dig, at Danmark var gået med ind i krigen på ententens side. Hvordan ville det have været for Andreas at skulle kæmpe mod f.eks. Peter og Volmer?

Er Danmark i krig i dag?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Mindehøjen i BroagerFoto fra Museum Sønderjylland, Institut for sønderjysk lokalhistorie

Spørgeskema fra Sprogforeningen, 1923
Krigens ofre

1. Verdenskrig betød et enormt tab af menneskeliv. Tyskland havde næsten 2 millioner faldne heraf omkring 5.270 faldne sønderjyder. Omkring hver ottende af de sønderjyder, som havde deltaget i 1. verdenskrig, var blevet såret i en sådan grad, at de kunne modtage invaliderente fra Invalidenævnet. Mange havde fået krigsskader som følge af skudlæsioner i arme og ben, mens andre krigsskader skyldtes høreskader som følge af artilleriild, skader ved fald eller slag, hestespark (heste blev brugt i rytteriet og som trækdyr for det tunge skyts), frost- og kuldeskader, smitsomme sygdomme, som blev forværret af de dårlige hygiejniske forhold i skyttegravene og psykiske lidelser. Der blev udbetalt krigsinvaliderente, hvis invalideprocenten eller erhvervsindskrænkningen var 10 % eller mere.

Læs mere

Spørgeskemaer (Sprogforeningen)

Et særligt spørgeskema udsendt m.h.p. at gengive mindesmærker efter faldne under 1. verdenskrig

Læs mere