Astrids karakter(er)

Astrid nærmer sig de 18 år, og hendes tid under Overværgerådets tilsyn lakker mod enden. Vi holder status: Hvordan er det egentlig gået hende, hvordan har hun klaret sig?


Kig i "Indstilling om fjernelse fra hjemmet 1906"

Hvordan karakteriserede Anna Sofie (punkt for punkt - 7, 8 og 9) sin datter i 1906?

Kig i "Stambog over plejebørn 1906"

Punkt for punkt: Hvordan hang Anna Sofies beskrivelse sammen med oplysningerne i skemaet "Barnets Fremgang"?

Hvilke forskelle er der i det billede, der blev givet af Astrid?

Værgerådet tog ikke selv stilling til, hvad Astrid var for en pige. I stedet spurgte rådet tilsyneladende Anna Sofie. Kan Anna Sofie have haft grunde til at gøre Astrid ringere, end hun egentlig var? Hvilke grunde?

Gå videre...

Værgerådet tog ikke selv stilling til, hvad Astrid var for en pige. I stedet spurgte rådet tilsyneladende Anna Sofie. Kan Anna Sofie have haft grunde til at gøre Astrid ringere, end hun egentlig var? Hvilke grunde?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Indstilling om fjernelse fra hjemmet 1906
Stambog over plejebørn 1906
Stambøger

Stambøger er et centralt arkivalie i mange sociale institutioners arkiver, f.eks. børnehjem eller som her i en plejehjemsforenings arkiv. Typisk får hvert barn en side i stambogen, og her noteres navn, forældre, fødselsår osv.

Det er meget forskelligt, hvor mange oplysninger, der derudover er om barnet. I små institutioner er der ikke ret mange, i større typisk flere. Og i Frederiksborg Amts Plejehjemsforenings tilfælde er der mange oplysninger om barnet, bl.a. fordi den også er blevet brugt som en tilsynsprotokol. Plejehjemsforeningen førte tilsyn med plejefamilierne, og resultaterne af disse halvårlige tilsyn er indføjet i protokollen.

Læs mere

Indstilling om tvangsfjernelse

Før værgerådet kunne fjerne et barn fra dets hjem, måtte værgerådet have overværgerådets godkendelse. Værgerådet udfærdigede en indstilling med de vigtigste oplysninger og synspunkter i sagen og sendte det til Overværgerådet i København.

Læs mere