En anholdelse i august 1906

Astrid er knap seks år gammel, da en politimand dukker op i hjemmet. Han tager Astrids mor med sig på stationen.


Kig i "Politiprotokol 1906"

Hvorfor blev Astrids mor anholdt? Hvad blev hun anklaget for, og hvad var hendes egen version af, hvad der var sket? Hvordan begrundede hun sine handlinger?

Der havde været et tilfælde tidligere. Hvem greb ind dengang?

Hvilke yderligere oplysninger har du i politiprotokollen fået om Astrids familie?

Læs temaet "Børneloven 1905"

Hvad var et værgeråd, hvornår blev det dannet, og hvilken betydning kunne et værgeråd få for et barns liv? Hvad ville der ske med et barn som Astrid, hvis der ikke fandtes værgeråd?

Gå videre...

Analysér den konkrete situation i forbindelse med afhøringerne den 10. og 11. august: Hvor mange og hvilke aktører indgik og hvornår. Hvilke interesser havde de hver for sig. Beskriv dels Anna Sofies og dels Madam Andersens særlige situation - og forklar, hvilke konsekvenser det har for deres udsagns troværdighed. 

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Børneloven 1905

Børneloven skulle på den ene side beskytte samfundet mod forbryderspirer uden ligefrem at sende dem i fængsel sammen med mordere. På den anden side skulle den beskytte børn, som ikke fik en ordentlig opvækst - hos forældre, plejeforældre eller på børnehjem.

Til formålet blev bl.a. oprettet værgeråd i alle kommuner. Hertil kunne politiet henvende sig, når der var sket anmeldelse om et barn, der f.eks. stjal æbler. En læge eller en skolelærer, der observerede et barn, der så ud til at lide nød i hjemmet, kunne på samme måde henvende sig til værgerådet.

Værgerådet vurderede, hvad det bedste var for barnet. Mente rådet, at det bedste var at fjerne det fra hjemme, måtte det indhente Overværgerådets godkendelse.

Læs mere

Forhørs- og politiprotokoller

Forhørs- og politiprotokoller indeholder referater af mistænktes og vidners forklaringer. Det betyder, at man ofte kan finde forskellige versioner eller tolkninger af samme begivenhedsforløb.

Læs mere