En kernefamilie?

Astrid og hendes mor bliver ikke boende i Helsingør. De flytter til en lille by, Villingebæk, i Esbønderup sogn. Find den på et kort, hvis du ikke ved hvor den ligger.


Kig i "Kirkebog 1902 og 1904"

Hvad fortæller kilderne om, hvad der skete for Astrids mor og hvordan familien udviklede sig?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.Byen Villingebæk, som Astrid flyttede til med sin mor, var kun et lille sted. Teglværket var eneste større arbejdsplads, og langt de fleste ernærede sig ved fiskeri og opdyrkning af lidt jord. Foto i Gribskov Lokalarkiv. 

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere