En speciel fødselsdag

Mens Astrids mor er anholdt, bliver Astrid selv anbragt på fattiggården. Der tilbringer hun sin 6 års fødselsdag. Værgerådet beslutter, at hun skal blive på fattiggården, også hvis moren bliver løsladt.

2 dage efter sin fødselsdag, den 14. august, bliver Astrid selv hentet af en politimand for at afgive forklaring på Tinghuset.


Kig i "Folketælling 1906"

Notér ned, hvor mange og hvilken slags mennesker, der boede på fattighuset eller forsørgelsesanstalten et halvt år tidligere. Var der andre børn?
Hvor ville man gøre af Astrid i dag, hvis man mente, hun skulle fjernes fra hjemmet?

Kig i "Politiprotokol 1906"

Hvilke oplysninger fik dommeren ud af Astrid om Anna Sofies mishandlinger af hende?

Gav moren helt samme forklaring som i kapitlet "En anholdelse i august 1906"? Hvad er forskellen, og hvorfor ændrede hun mon lidt på forklaringen?

Hvad fortæller kilden om forholdene i Astrids hjem?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Forhørs- og politiprotokoller

Forhørs- og politiprotokoller indeholder referater af mistænktes og vidners forklaringer. Det betyder, at man ofte kan finde forskellige versioner eller tolkninger af samme begivenhedsforløb.

Læs mere

Folketællinger

Sammen med kirkebøgerne er folketællingerne et vigtigt redskab, når der skal laves undersøgelser af den brede danske befolkning. Da de ikke blot er optællinger, men en registrering af alle danskere på en bestemt dag med ca. 10 års mellemrum, er folketællingerne en uvurderlig kilder til en lang række forskningsområder, lige fra social mobilitet til slægtsforskning.

Læs mere