Familien 1. februar 1906

Den 1. februar 1906 skal alle danske husstande tælles og registreres, og oplysningerne skal indsendes til Statistisk Departement. En tællingskommissær kommer også hjem til Astrid, der nu bor i Helsingør, og registrerer samtlige familiens medlemmer.


Kig i "Folketælling 1906"

Hvem boede sammen med Astrid i 1906?

Hvad måtte Astrids mor sige til tællingskommissæren, da han (sikkert) spurgte, hvor hendes mand var henne?

Gå videre...

www.sa.dk/ao/ har du mulighed for at se, hvem der boede som nabo til Astrid og hendes familie (Helsingør købstad, Overdrevet 57a-65c): Hvad var det for nogle mennesker, og hvordan tror du, omgivelserne har været (mest by eller mest land?). Notér husstandsoverhovedernes erhverv og karakteriser erhvervsstrukturen i denne del af byen.


 

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Folketællinger

Sammen med kirkebøgerne er folketællingerne et vigtigt redskab, når der skal laves undersøgelser af den brede danske befolkning. Da de ikke blot er optællinger, men en registrering af alle danskere på en bestemt dag med ca. 10 års mellemrum, er folketællingerne en uvurderlig kilder til en lang række forskningsområder, lige fra social mobilitet til slægtsforskning.

Læs mere