Fødsel 12. august 1900

Astrid Marie Frederikke Petersen bliver født i Helsingør den 12. august 1900. Find byen på et kort, hvis du ikke ved, hvor den ligger.


Kig i Kirkebog 1900

Hvem var Astrids forældre, hvem var fadderne og hvilket erhverv havde de?

Læg mærke til pigen oven over Astrid i kirkebogen. Hvad havde hun til fælles med Astrid? Hvorfor tror du, hun blev bortadopteret?

Læs temaet Socialklasser i byerne

Hvilket socialt udgangspunkt havde Astrid?

Gå videre...

Hvor industrialiseret var Helsingør omkring år 1900? Brug f.eks. artiklerne "Industrialiseringen i Danmark" og "Helsingør" på Wikipedia. Beskriv virksomhederne i byen og vurder, om det i forhold til andre danske byer var en - for den tid - moderne, industrialiseret by.

Læs om Kvindeligt Arbejderforbund på Danmarkshistorien.dk. Tror du Astrids mor, Anna Sofie, var medlem af en fagforening? Hvorfor/hvorfor ikke?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Socialklasser i byerne

I byerne var fire grupper: arbejdsgivere, funktionærer, arbejdere og offentligt ansatte. Der var store forskelle mellem grupperne, men også inden for hver gruppe var der forskel på 'høj og lav', både når det gjaldt indtjening og anseelse.

Arbejdsgiverne omfattede den rige industrimagnat og den lille håndværksmester. Funktionærerne var en voksende gruppe. Det var en følge af industrialisering og urbanisering. Større virksomheder fordrede mellemledere af alle slags - og med stor forskel i indtjening.

De offentligt ansatte strakte fra den laveste kontorist til kontorchefen i departementet.

Det store skel i arbejderklassen bestod mellem faglærte og ufaglærte arbejdere. De faglærte havde med stærke fagforeninger i ryggen tilkæmpet sig tålelige lønforhold, mens de ufaglærte haltede bagefter.

Kvinderne var ofte ufaglærte i industrien og generelt ringere betalte end mændene.

Nederst i hierarkiet var fattighjælpsmodtagere. Der kunne i princippet alle havne – som følge af sygdom, forsørgers død eller arbejdsløshed.

Læs mere

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere