Hos Rektor Iversen

Efter sin konfirmation skal Astrid ud at tjene. I første omgang får hun plads hos sin plejefamilie. Senere kommer andre tjenesteforhold.


Kig i "Stambog over plejebørn 1906"

Hvem var Astrids tilsynsværger i de 12 år, hvor hun var under plejehjemsforeningens tilsyn. Hvad hed de, og hvor boede de?

Hvor gammel var Astrid, da hun kom i tjeneste hos Rektor Iversen i Hillerød? Da tilsynsværgen spurgte, hvordan tror du så, at rektorparret beskrev Astrid?

Hvad skete der som følge af det uheldige tjenesteforhold? Hvad sagde den gamle plejefamilie efterfølgende om Astrid?

Fortæller denne kilde kun noget om Astrid? Kan du mon danne dig et billede af rektor Iversen og frue? Hvilket og hvordan?

Gå videre...

Beskriv forskellene mellem de tilsynsførendes syn på Astrid. Hvem mener du er mest troværdig? Hvorfor? Kan man forestille sig noget i de tilsynsførendes situation, som har påvirket deres syn på Astrid og på pleje-/tjenestefamilien?

Astrid var blevet tjenestepige, og i den stilling havde hun ikke umiddelbart det helt store at skulle have sagt. 

Læs om Københavns Tjenestepigeforening - f.eks. i artiklen om Marie Christensen (f. 1871) i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Og læs om tyendevalgret på Danmarkshistorien.dk.

Vurder Astrids muligheder for at tilkæmpe sig et bedre liv som tjenestepige.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Stambog over plejebørn 1906
Stambøger

Stambøger er et centralt arkivalie i mange sociale institutioners arkiver, f.eks. børnehjem eller som her i en plejehjemsforenings arkiv. Typisk får hvert barn en side i stambogen, og her noteres navn, forældre, fødselsår osv.

Det er meget forskelligt, hvor mange oplysninger, der derudover er om barnet. I små institutioner er der ikke ret mange, i større typisk flere. Og i Frederiksborg Amts Plejehjemsforenings tilfælde er der mange oplysninger om barnet, bl.a. fordi den også er blevet brugt som en tilsynsprotokol. Plejehjemsforeningen førte tilsyn med plejefamilierne, og resultaterne af disse halvårlige tilsyn er indføjet i protokollen.

Læs mere