Hvem er Astrids far?

Dét spørgsmål er de sociale myndigheder optagede af. Ikke så meget af hensyn til Astrid som for at forhindre, at Astrids mor som eneforsørger "falder fattigvæsenet til byrde". 


Kig i "Faderskabssag 1900"

Hvad kan du finde i kilden om Astrids far? Kig efter navn, erhverv, baggrund og hvad du ellers kan finde i sagen.

Hvordan mødte Astrids mor og far hinanden? Beskriv deres forhold. Hvordan reagerede Astrids far, da han først hørte om, at Astrids mor var gravid?

Hvad kom Astrids far til at betale til Astrids forsørgelse?

Læs temaet "Børns rettigheder"

Hvor længe kunne Astrids mor være sikker på at modtage bidrag til sit barns forsørgelse. Havde det samme været tilfældet, hvis hun havde været skilt fra faren? Hvorfor tror du, at der var denne forskel?

Hvilke muligheder for hjælp har en kvinde i dag, hvis hun får et barn med en mand, som ikke er hendes kæreste?

Gå videre...

Vurdér Viktors og Anna Sofies forhold ud fra seksualmoralen omkring 1900. Var forholdet acceptabelt ud fra denne målestok - og hvis ikke, hvorfor? Du kan finde materiale her på siden under temaet "Køn og seksualitet".

Ville Viktors og Anna Sofies forhold have været acceptabelt i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Børns rettigheder

Praktiske hensyn og beskyttelse danner grundlag for rammerne (lovgivningen) omkring børns opvækst langt op i 1900-tallet.

Et af de praktiske hensyn var forsørgelsen af børn af ugifte mødre. Fra 1888 skulle faderen bidrage til barnets forsørgelse frem til det 18. år. Da mange børn i konfirmationsalderen fik et arbejde, blev faderskabsbidraget genvurderet i 14 års alderen.

Først i 1908 fik skilsmissebørn samme ret til at modtage bidrag fra faderen.

Børns arbejde i fabrikker blev også reguleret på denne tid.

Menneskerettighederne blev nedfældet i forbindelse med de amerikanske og franske revolutioner i 1700-årenes sidste halvdel. I 1989 kom FN's børnekonvention.

Læs mere

Faderskabssager

Faderen til et barn, der var født uden for ægteskab, har siden 1763 været forpligtet til at betale et bidrag til barnets forsørgelse. Siden 1888 til barnet fyldte 18 (om nødvendigt).

Det var omkring 1900 politiets opgave at finde ud af, hvem faderen var - og hvis ikke faderen indrømmede det, kunne faderskabet blive fastslået ved dom. Så blev altså også retten og dommeren involveret. Amtet (eller i København: Overpræsidiet) skulle dernæst fastslå det bidrag, faderen skulle betale til moderen.

Det er i korte træk indholdet af en faderskabssag.

Læs mere