Tilbage i Lillerød

Efter en uheldig periode i Hillerød, kommer Astrid tilbage til Lillerød, først en tid hos sin gamle plejefamilie, siden hos savværksejer Hansen.


Kig i "Overværgerådssag 1906-1918"

Hvordan gik det Astrid hos savværksejer Hansen i Lillerød?

Læs om Overværgerådet i temaet Børneloven 1905

En af de ansatte i Overværgerådet hed tilsyneladende Oluf E. Skjerbæk. Prøv at slå ham op, f.eks. på www.denstoredanske.dk. Hvem var han, og hvad kom han siden til at beskæftige sig med?

Gå videre...

Kan du på baggrund af overværgerådssagen sige noget om opgavefordelingen mellem Overværgerådet og Plejehjemsforeningen?

Gå ind på Rigsarkivets database, Daisy på www.sa.dk/daisy og find Overværgerådet, Hovedafdelingen og journalsagerne derunder. Klik vis/bestil. Hvor mange børn kom i Overværgerådets søgelys samme år som Astrid, i 1906?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Johan Andersens gård, hvor Astrid boede 1906-1914. Da Astrid vendte tilbage i 1916, var familien flyttet, men boede stadig i Lillerød. Foto i Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød kommune

Overværgerådssag 1906-1918
Børneloven 1905

Børneloven skulle på den ene side beskytte samfundet mod forbryderspirer uden ligefrem at sende dem i fængsel sammen med mordere. På den anden side skulle den beskytte børn, som ikke fik en ordentlig opvækst - hos forældre, plejeforældre eller på børnehjem.

Til formålet blev bl.a. oprettet værgeråd i alle kommuner. Hertil kunne politiet henvende sig, når der var sket anmeldelse om et barn, der f.eks. stjal æbler. En læge eller en skolelærer, der observerede et barn, der så ud til at lide nød i hjemmet, kunne på samme måde henvende sig til værgerådet.

Værgerådet vurderede, hvad det bedste var for barnet. Mente rådet, at det bedste var at fjerne det fra hjemme, måtte det indhente Overværgerådets godkendelse.

Læs mere

Overværgerådssager

En overværgerådssag kan indeholde breve, indstillinger og rapporter om et barn lige fra tiden før, barnet bliver fjernet fra hjemmet - enten til et plejehjem eller en opdragelsesanstalt - og til barnet udgår af overværgerådets forsorg, det vil sige når det er 18 år.

Læs mere