Elna i retten

Den 26. november fremstilles Elna i retten, hvor hun nu skal forklare sig. Det samme skal en af Elnas kunder.


Kig i "Politiforhør 1918"

Bringer forhøret af Elna noget ny frem i sagen? I givet fald hvilket?

Hvad fortalte Elnas kunde? Og herunder: Vidste han, at Elna led af kønssygdomme?

Læs temaet "Prævention og abort"

Var det lovligt at bruge preservativ/kondom? Gjorde Elnas kunde det?

Hvad var argumenterne for og imod abort i Elnas ungdom?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Elnas sag blev ført på domhuset i Albanigade. Her var også arrestens sygeafdeling, hvor Elna befandt sig, mens sagen stod på. Kilde: Odense Bys Museer

Prævention og illegale aborter

Afbrudt samleje var ikke den eneste form for prævention, man kendte til i begyndelsen af 1900-tallet. Kondomer var velkendte og lovlige - man måtte bare ikke reklamere med dem.

I 1920'erne blev abort et diskussionsemne med to fløje i debatten. Abort var ulovligt, men på den ene fløj mente man, at moderskabet skulle være frivilligt, og at kvinder, der valgte illegal abort, skulle hjælpes og ikke straffes. På den anden fløj var man bange for, at strafnedsættelsen ville medføre en seksuel løssluppenhed, og at antallet af aborter ville stige.

Læs mere

Straffesager

En straffesag er en samling af det materiale, der ligger til grund for opklaringen af en forbrydelse og domfældelsen af en kriminel.

Sagen indeholder alt det materiale, som politiet har anset for nødvendigt for at kunne føre sagen til domfældelse.

Derudover vil sagen indeholde afskrifter fra retssagen: Vidneudsagn, dom osv.

Læs mere