Elna meldes til politiet 

Alvorligt syg, uden arbejde og bopæl og med en far på sindssygehospital henvender Elna sig til amtslægen onsdag d. 16. oktober i 1918 med et ønske om at blive indlagt – men forgæves. Amtslægen afviser hendes anmodning, og samme aften kontaktes politiet angående Elna.


Kig i "Politirapport 1918"

Hvad fortæller kilden om, hvor Elna har været, og hvad hun har lavet i de to måneder fra morens død og til denne samtale med politiet?

Hvem var Laura Christensen?

Kan du af kilden se, om politibetjenten var enig i amtslægens bedømmelse af Elnas tilstand?

Hvorfor nævnes det, at Elna har oplyst sine kunder om sin kønssygdom? Er det troværdigt?

Læs temaet "Køn og seksualitet"

Hvad var synet på mænd og kvinders seksualitet, da Elna var ung?

Hvordan kan du se samtidens syn på seksualitet afspejlet i politirapporten? Kig fx på, hvordan hendes kunder beskrives, og overvej, hvorfor det nævnes, at Elna ikke har haft samleje med nogen 8 dage efter morens død?

Hvornår i Elnas liv begyndte hun at overskride samfundsnormerne, og kunne hun have undgået det?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Elnas veninde, Anna, kom også i politiets søgelys af de samme grunde som Elna. Billedet af Anna ligger i sagen mod hende. Foto i Landsarkivet for Fyn

Køn og seksualitet

Omkring år 1900 var der forskellige normer for kvinder og mænds seksuelle adfærd. Den 'sande' kvindelige og mandlige natur blev defineret af læger og psykiatere ud fra en biologisk forklaringsmodel. Mænd mentes fx at rumme en stærk seksualdrift, hvorimod kvinder mentes at have en mere passiv seksualitet. Den 'normale' og 'gode' pige/kvinde var derfor dydig og udlevede ikke sin seksualitet uden for ægteskabet. I modsat fald kunne de betragtes som letlevende eller løsagtige.

Læs mere

Straffesager

En straffesag er en samling af det materiale, der ligger til grund for opklaringen af en forbrydelse og domfældelsen af en kriminel.

Sagen indeholder alt det materiale, som politiet har anset for nødvendigt for at kunne føre sagen til domfældelse.

Derudover vil sagen indeholde afskrifter fra retssagen: Vidneudsagn, dom osv.

Læs mere