Elnas fødsel 13. september 1900

Elna bliver født i Odense som det tredje barn i familien.

I kirkebogen får du det første indblik i Elnas familie og dermed hendes sociale baggrund.


Kig i "Kirkebog 1900"

Hvem var Elnas forældre? Hvilket erhverv havde faren? Hvem var fadderne?

Gå videre...

Siden Elnas fødsel er den gennemsnitlige levealder steget markant. Kig i Statistisk Tabelværk og find gennemsnitsalderen for kvinder og mænd omkring år 1900 (Statistisk Årbog 1910, tabel 22). Hvad er efter din mening årsagerne til, at levealderen var lavere dengang end i dag?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Hestevogne og bowlerhatte prægede bybilledet det år Elna blev født. Her ses Albani Torv, Adelgade i Odense i år 1900. Kilde: Odense Bys Museer

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere