Elnas livsfortælling

Du skal nu skrive Elnas livshistorie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét.

For at beskrive Elnas liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende? Det er ok at gætte - det bliver rigtige historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne".

Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden:

"Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen"

Mens dette vil være at digte imod kilden:

"Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole"

Men husk - det er også i orden at skrive f.eks. "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge de billeder igennem, som er på siderne med Elnas livsafsnit. Måske er der her noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Elnas barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets livsfortælling.

God fornøjelse!

Fødsel 13. september 1900 
Fortæl om Elnas forældre. Hvordan ser en almindelig dag ud i deres hjem, mens Elna er spæd?

Barndomshjemmet 
Hvordan er Elnas hjem og søskende? Hvordan er hjemmet indrettet i hendes barndom? Er der andre børn at lege med i det hus, hvor de bor? Hvordan har hun det med underboerne? Hvem ser eller kender hun til, der er fra andre socialklasser end hende selv? Hvordan har hun det med dem?

Morens profession 
Fortæl om Elnas mor. Hvordan har hun det med, at hun fik tildelt en advarsel (tilhold) efter straffelovens paragraf 180 i 1896? Hvad fortæller hun Elna om sin ungdom?

Faren indlægges 
Fortæl om Elnas far før han blev syg. Hvordan har Elna det med ham? Hvordan reagerer familien på, at han bliver syg? Hvordan holder de kontakt - besøger hun ham på sygehuset i Odense eller Nykøbing, og hvad snakker de i så fald om? Ved hun, at han lider af Syfilis, og at dette er en smitsom kønssygdom?

Til København og tilbage igen 
Beskriv Elnas rejse til København. Hvad håber, hun der vil komme til at ske i København? Er hun glad for at flytte hjemmefra – hvorfor (ikke)? Hvem fortæller hende om morens død?

I morens fodspor 
Fortæl om Elnas liv i København. Hvem lærer hun at kende? Hvordan ser hendes dag ud? Bliver hun overrasket over at få at vide, at hun er smittet med syfilis og gonorre? Ved hun, hvad sygdommene kommer af, og hvordan de kan udvikle sig?

Elna meldes til politiet 
Fortæl om Elnas to måneder i Odense efter morens død og om hendes situation, da hun meldes til politiet. Hvad tænker hun om sit eget liv? Hvordan har hun det med at fortælle sin historie til politimanden?

Elna i retten 
Færdiggør fortællingen om Elnas måneder i Odense efter morens død: Hvilket forhold har hun til hhv. Nelleborg og Christiansen? Hvad har du fået at vide om hendes karakter – er hun fx til at stole på? Hvad tænker Elna om samfundets holdninger for og imod mulighed for prævention og abort – fx Thit Jensens synspunkter (hvis hun havde kendt dem)? Hvad ville Elna gøre, hvis hun selv blev gravid?

Elnas forbrydelse og Thi kendes for ret 
Fortæl om Elnas oplevelse af retssagen. Er hun alene i retten, eller er der nogen, hun kender, omkring hende? Hvem? Hvordan har hun det med sin forsvarer? Hvordan reagerer hun på dommen? Beskriv også hendes 2 måneder i fængsel.

Endnu langt til velfærdsstaten 
Hvordan går det Elna videre i livet?Odense ca. 1955 - med tidens bilpark i forgrunden og Industripalæet og Kroen i Krogen i baggrunden.
Foto fra Odense Bys Museer.

Måske kom Elnas tid som prostitueret til at trække lange spor? Hun blev gift, men fik ingen børn. Det kan have været, fordi hendes kønssygdom havde gjort hende steril. Hun døde også forholdsvis ung - i begyndelsen af 1950'erne.