Faren indlægges

Da Elna er 17 år, indlægges hendes far Hans Petersen på sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland med diagnosen Dementia Paralytica (betændelse i hjernen). Sygdommen var en følgevirkning af kønssygdommen syfilis, der først effektivt kunne behandles med penicillinens opfindelse i 1940'erne.


Kig i "Patientjournal 1918-1921"

Hvonår døde Elnas far, og hvor længe havde han været syg?

Hvad fortæller kilden om Elnas far, før han blev syg? Hvorfor står der fx om ham, at han "skal have været længe i sine pladser" - hvad fortæller det om ham?

Hvad fortæller kilden om ham som syg?

Læs temaet "Syfilis - samfundets svøbe"

Hvad er syfilis, og hvorfor kan det ses som "samfundets svøbe"?

Hvad er symptomerne på Dementia Paralytica – og hvordan passer de med Elnas fars symptomer?

Hvilke behandlingsmuligheder kunne man tilbyde patienter som Elnas far med denne diagnose?

Hvorfor er der oplysninger om den øvrige familie i Elnas fars journal?

Hvordan oplyste samfundet om kønssygdomme dengang i forhold til i dag?

Gå videre...

Danmarks første sindssygehospital, Sankt Hans Hospital i Roskilde, åbnede som sådan i 1816, og siden kom flere sindssygehospitaler til. Hospitalerne var som regel placeret uden for byen i forventning om, at naturen og roen ville have en positiv virkning på patienterne. Hvad kendetegnede behandlingen af de psykiske syge, før sindssygehospitalernes oprettelse?

Forslag til læsning: Artikel i Kristeligt Dagblad - Psykiatriens historie i 10 korte punkter.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Patientstue på Nykøbing Sjælland Sindsygehospital omkring 1925, her har Elnas far måske ligget. Foto i Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Patientjournal 1918-1921
Syfilis - samfundets svøbe

Kønssygdomme var frygtede, før penicillinen blev opfundet i 1940'erne. De var nemlig svære at behandle og blev omtalt som 'menneskehedens svøbe' (dvs. plage). Syfilis kunne beskadige hjertet, give forandringer i nervesystemet og sætte sig som betændelse på hjernen (Dementia Paralytica). Det blev typisk opdaget ved, at personen fik usikker gang, kramper og storhedsvanvid. Patienterne blev indlagt på sindssygehospitaler og behandlet med ro, lange karbade m.m.

Læs mere

Patientjournaler

En patientjournal rummer oplysninger om en patients sygdomme og behandlingsforløb. De kan også indeholde oplysninger om evt. arvelige sygdomme i familien og om patientens opvækst og karakter. For lægen var det vigtige informationer, når årsagen til sygdommen skulle forklares.

Læs mere