I morens fodspor

Da Elna vender hjem til sin mors begravelse i 1918, er hun smittet med både syfilis og gonorre.


Kig i "Statistisk Årbog 1920"

Her kan du se, hvilke sygdomme den danske befolkning led af i 1918.

Hvordan var gonorrés og syfilis' udbredelse i Danmark mellem 1913 og 1918?

Sammenlign kønssygdommenes udbredelse i byerne og på landet. Hvilken forskel var der og hvorfor?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Her et billed fra et bordel omkring 1890, mon Elna ligefrem er kommet sådan et sted? Foto i Københavns Bymuseum

Statistisk Årbog 1920
Statistisk Årbog

Statistisk Årbog er en årlig udgivelse med statistikker over mange forskellige ting i Danmark; lige fra den mest sete biograffilm til tunge erhvervsstatistikker.

Læs mere