Morens profession

I folketællingen 1901 står der ikke, hvad Elnas mor, Ane Kirstine Sørensens, erhverv er. Som gift kone kan børnepasning og husholdning nok optage hele hendes dag. 

Før hun blev gift, forsørgede hun sig selv.


Kig i "Protokol over løsagtige kvinder 1896"

Hvad fortæller kilden om Elnas mors sociale baggrund og ungdom?

Hvilket erhverv har hun i hvert fald haft?

Hvilken paragraf i straffeloven overtrådte Ane Kirstine i maj 1896?

Læs temaet "Dømt til prostitution"

Hvad var argumenterne for og imod lovlig prostitution på det tidspunkt, hvor Elna blev født?

Hvad står der her om den paragraf, som Elnas mor blev straffet efter i maj 1896? Fik hendes straf nogen af de konsekvenser, der står i temateksten den kunne få?

Gå videre...

Prostitution var ulovligt, da Elna var ung. I 1930 blev det lovligt at være prostitueret, så længe kvinden kun havde det som bierhverv og ikke hovederhverv. I nyere tid har det været diskuteret, om prostitution igen skulle kriminaliseres. Hvilke fordele og ulemper vil der efter din mening være med en kriminalisering af prostitution?

Diskuter inden for rammerne af menneskerettighederne. Er der artikler, der taler for kriminalisering og artikler, der taler for det modsatte?

Vil et forbud mod prostitution være en krænkelse af menneskerettighederne? Begrund dit svar.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Protokol over løsagtige kvinder 1896
Dømt til prostitution

Forbuddet mod prostitution stammer fra Biblen. I slutningen af 1700-tallet blev den religiøse forargelse over prostitution suppleret med frygt for kønssygdomme.

I 1874 indførtes en lov, der betød, at en kvinde kunne tvangsindskrives på et bordel, hvis hun tre gange tidligere var dømt for prostitution. Samtidigt skulle hun regelmæssigt lade sig undersøge af en læge. Til gengæld ville den prostituerede så fremover slippe for fængselsstraf efter straffelovens § 180 om prostitution.

Fortalerne for loven mente, at loven hindrede kønssygdomme i at sprede sig. Modstanderne af loven hævdede derimod, at loven lovliggjorde prostitution. De frygtede, at flere kvinder ville prostituere sig.

Det var strafbart i følge straffelovens § 181 at have samleje, hvis man vidste, man led af en kønssygdom. Mange prostituerede kvinder blev straffet efter den paragraf.

Læs mere

Protokol over løsagtige kvinder

Protokol, der skulle gøre det nemmere for politiet at holde øje med prostituerede. Protokollen indeholder navne på prostituerede i politikredsen, herunder om de tidligere har fået tildelt advarsler eller er blevet straffet. De kan også rumme oplysninger om kvindernes baggrund.

Læs mere