Thi kendes for ret…

Den 19. december 1918 afgøres Elnas sag i retten. Af domprotokollen fremgår dommen og dens præmisser, dvs. begrundelserne for den endelig dom.


Kig i "Dombog 1918"

Hvad blev udfaldet af straffesagen mod Elna?

Hvad lagde dommeren vægt på i sin afgørelse?

Sammenlign dommerens beskrivelse af sagen med anklageren og forsvarernes indlæg. Hvilke af de to indlæg afspejles mest i dommen?

Synes du, at Elnas dom var retfærdig? Hvis ikke: hvordan ville en retfærdig dom have lydt efter din mening?

Gå videre...

Læs om kildetypen "Dombøger". Tror du, at Elnas dom ville have været anderledes, hvis hun var blevet dømt efter 1919? Hvorfor/hvorfor ikke?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Af dommen mod Elna fremgår det at hun boede i Gravene 1, fotoet fra omkring 1908 viser miljøet som Elna boede i. Nørregade krydser Gravene og var en del af Odenses arbejderkvarter. Kilde: Odense Bys Museeum

Dombøger

Dombøger indeholder afsagte domme og præmisserne for dommen, dvs. baggrunden for, at dommen er blevet som den er. De enkelte domme er indført under den dato, de er afsagt.

Læs mere