Til København og tilbage igen

Imens Elnas far opholder sig på Sindssygehospitalet på Nykøbing Sjælland, rejser Elna til København, hvor hun har fået plads på Finsens Lysklinik som tjenestepige. Opholdet bliver imidlertid kort.


Kig i "Dødsattest 1918"

Elna måtte rejse hjem på grund af et dødsfald. Hvem var død? Hvad døde hun af, og hvor længe havde hun været syg? Hvor gammel blev hun?

Hvilken adresse boede moren på? Prøv at lave et streetview på adressen. Hvordan tror du, stedet så ud, da Elna og hendes mor havde adresse her?

Gå videre...

Elna var én af mange tusinde tjenestepiger i Danmark. Hun havde god grund til at drømme om bedre løn og arbejdsvilkår.  

Læs om Københavns Tjenestepigeforening - f.eks. i artiklen om Marie Christensen (f. 1871) i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Læs om tyendevalgret på Danmarkshistorien.dk.

Vurder Elnas muligheder for at tilkæmpe sig et bedre liv som tjenestepige.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Finsens Lysinstitut, eller blot Finsensinstitutet, blev oprettet af lægen Niels Finsen i 1896. Her forsøgte man sig med lysbehandlinger af hudtuberkulose og undersøgte om strålebehandlingen havde andre anvendelsesmuligheder. Her fotograferet mellem 1910 og 20. Foto af Frederik Riise, i Det Kongelige Bibliotek.

Dødsattester

Når en person dør, skal liget synes af en læge, som derefter udsteder en dødsattest. Attesten er bevis på, at den døde rent faktisk er død, og vedkommende må først blive begravet, når præsten har set attesten.

I dag er det altid en læge, der foretager ligsyn og udsteder dødsattest, men i 1900-tallets første årtier var der også mulighed for, at et ligsyn kunne foretages af ligsynsmænd. Det skete f.eks. uden for de større byer, hvor der var langt til læge, eller hvor der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Læs mere