Multimodale undervisningsforløb

Pædagogisk konsulent Steen Juhl Møller har udviklet tre multimodale undervisningsforløb under de tværgående temaer Familieforhold, Demokrati og Genforeningen.

Undervisningsforløbene er lidt kortere end det forløb, vi skitserer under "Forslag til undervisningsforløb", nemlig 4-6 lektioner.

Forløbene indeholder alt fra beskrivelse af planlægningsfase over lektionsplan til evalueringsværktøjer. 

Beskrivelserne indeholder også omsatte læringsmål med niveaudelt tegn på læring. Det er sådan set bare at gå i gang.

Familieforhold

Et undervisningsforløb, rettet mod 5.-6. klasse.

Demokrati

Et undervisningforløb, rettet mod 8.-10. klasse.

Genforeningen

Et undervisningsforløb, rettet mod 8.-10. klasse.