Aargang 0 og Dansk-Historieopgaven

Her finder du i alt syv eksempler på emner, problemformuleringer og henvisninger til tekster. I forening med personerne og materialet i Aargang 0 kan de bruges i Dansk-Historieopgaven.

De to sidste emner inddrager både dansk og historie.

Emne 1: Levevilkår for børn og unge

I årene efter 1900 bliver børn og unges vilkår sat under debat i Danmark, som det bl.a. ses i beretningen om Astrids liv. Det sker både på baggrund af en kritik af børnearbejde i den danske industri og i landbrugsproduktionen og med det formål at beskytte samfundet mod kriminelle unge.

Nye pædagogiske tanker og en begyndende velfærdsstat er med til at rette fokus mod forholdene for børn og unge fra lavere socialklasser.

Emne 1 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Emne 2: Industrialiseringen og dens konsekvenser

Med industrialiseringen følger store sociale forskelle og interessekonflikter mellem borgerskab og arbejdere. Arbejderne organiserer sig i fagforeninger og i politiske partier. I november 1918 kulminerer spændinger mellem arbejderklassen og staten i voldsomme sammenstød omkring Grønttorvet i København mellem militante arbejdere og myndighederne.

Volmer deltager i disse demonstrationer og bliver efterfølgende anholdt. Under afhøringen er politiet interesseret i at finde ud af, om Volmer er syndikalist.

Emne 2 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Emne 3: Kampen for kvindens rettigheder

Kravet om kvindens sociale og seksuelle frigørelse vokser i perioden. Det samme gør kritikken af datidens kønsmoral, der fastholder kvinden som mor og hengiven ægtefælle, uden indflydelse på eget liv. Den industrielle udvikling i perioden betyder, at flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. På samme tid begynder de første kvinder at blive optaget i det eksisterende uddannelsessystem.

Emne 3 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Emne 4: Industrialisering, storbyliv, og teknologisk udvikling

Den igangværende industrialisering har gjort København til en storby, hvor det bedre borgerskab har råd til den nyeste teknologi som f.eks. elektrisk lys og telefon.

Peter bliver født ind i en sådan familie og hans liv og firmaet Bang og Olufsen, som han er med til at starte, afspejler på mange måder den industrielle udvikling i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede. 

Emne 4 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Emne 5: 1. verdenskrig

I 1864 taber Danmark Slesvig-Holsten til Preussen. Det får betydning for dansk udenrigspolitik: Kan det overhovedet nytte at forsvare sig? Nederlaget skaber en forståelse af Danmark som en småstat, der må søge "at vinde indad, hvad udad tabes".

En sådan national selvforståelse præger også tiden omkring 1. Verdenskrig, 50 år efter slaget ved Dybbøl.

Andreas og hans familie bor i Sønderjylland i denne periode og både familien og området er stærkt påvirket af 1. Verdenskrig.

Emne 5 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Forslag til opgaveformuleringer med brug af både dansk og historie

Emne 6: Jeppe Aakjærs "Vredens børn" og Børneloven 1905

Emne 6 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale

 

Emne 7: "Lykke-Per" og Peter Bang – to fortællinger om industrialiseringen i Danmark

Emne 7 incl. opgaveformulering og henvisninger til historie- og danskmateriale