Gå videre...

De blå spørgsmål med titlen Gå videre... under mange af livsafsnittene er dels mere dybtgående kildekritiske spørgsmål, dels perspektiverende spørgsmål. Spørgsmålene er umiddelbart tænkt til benyttelse fortrinsvis i gymnasium og HF.

De perspektiverende spørgsmål knytter ofte, men ikke altid, an til et kernestofområde. Nedenfor findes et indeks over, hvilke børn der specifikt rammer hvilke kernestofområder. Oversigt over selve spørgsmålene findes via links på siden her til højre.

Nogle af spørgsmålene er svære og kræver forhåndsviden, som kun læreren kan vurdere, om eleverne har. Det er en af grundene til, at oversigten kan være et praktisk værktøj i planlægningen af undervisningen.

Den tematiske vægt hos børnene afhænger af de vilkår, der har været bestemmende for barnet. Oversigten over spørgsmålene giver også læreren mulighed for at nedsætte elevgrupper efter interesse: Elever med interesse for f.eks. familie og seksualitet, elever med mere samfundsfaglig interesse og elever med interesse for design og innovation osv.

Spørgsmålene har i flere tilfælde en kompleksitet, der formentlig gør dem anvendelige som en inspirationskilde til skriftlige opgaver, f.eks. dansk-historie opgaven.

Kernestofområder, gymnasiet:

 • revolutioner og menneskerettigheder: Astrid, Elna, Volmer
 • dansk demokrati: Mette Marie, Elna, Astrid, Peter
 • national identitet: Andreas
 • industrialisering (og arbejderbevægelse): Peter, Volmer, Astrid, Elna, Karen
 • ideologiernes kamp: Volmer, Peter, Andreas
 • velfærdsstaten: Volmer, Elna

Kernestofområder, HF:

 • dansk historie og identitet: Andreas
 • hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag: Volmer, Andreas
 • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv: Peter
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv: Karen, Mette Marie, Volmer, Elna, Astrid
 • ideologiernes kamp i det 20. århundrede: Volmer, Peter, Andreas


Den første elektriske sporvogn i København. Foto i Frederiksberg Stadsarkiv


Gå videre... Karen

De blå spørgsmål for Karens vedkommende rammer specifikt følgende -

Kernestofområder: Industrialisering, styreformer i historisk og nutidigt perspektiv

Andre temaer: Boligforhold, læringskulturer, social arv, kulturhistorie (biblioteker)

Kildekritik og kildebrug

Her er Karens blå spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Andreas

De blå spørgsmål for Andreas' vedkommende rammer specifikt følgende

Kernestofområder: National identitet, ideologiernes kamp

Andre temaer: 1. verdenskrig, selvbestemmelsesret

Kildekritik og kildebrug

Her er Andreas' blå spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Astrid

De blå spørgsmål for Astrids vedkommende rammer specifikt følgende -

Kernestofområder: Industrialisering/arbejderbevægelse, menneskerettigheder, dansk demokrati

Andre temaer: Seksualmoral, plejebørn og familieforhold

Kildekritik og kildebrug

Her er Astrids blå spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Peter

De blå spørgsmål for Peters vedkommende rammer specifikt følgende -

Kernestofområder: Industrialisering, dansk demokrati, ideologiernes kamp

Andre temaer: Septemberforlig, design og innovation

Kildekritik og kildebrug

Her er Peters blå spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Mette Marie

De blå spørgsmål rammer for Mette Maries vedkommende specifikt følgende

Kernestofområder: Dansk demokrati

Andre temaer: Sundhed og sygdom

Kildekritik og kildebrug

Her erMette Maries spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Volmer

De blå spørgsmål rammer for Volmers vedkommende specifikt følgende

Kernestofområder: Industrialisering/arbejderbevægelse, revolutioner og menneskerettigheder, ideologiernes kamp, velfærdsstaten

Andre temaer: Dansk film

Kildekritik og kildebrug.

Her er Volmers blå spørgsmål, livsafsnit for livsafnit.

Læs mere

Gå videre... Elna

De blå spørgsmål rammer for Elnas vedkommende specifikt følgende

Kernestofområder: Industrialisering/arbejderbevægelse, dansk demokrati, menneskerettigheder, velfærdsstaten

Andre temaer: Seksualmoral og prostitution

Kildekritik og kildebrug

Her er de blå spørgsmål til Elna, livsafsnit for livsafnit:

Læs mere