Forslag til (yderligere) perspektiverende spørgsmål

Her er nogle forslag til spørgsmål, der kan drøftes i klassen, efter at der er arbejdet med Aargang 0.

Kildekritik

Lav en kildekritisk gennemgang af udvalgte kilder anvendt i Aargang O. Anvend f.eks. spørgsmålene fra Fællesmål.

Lav derefter en liste over de 5-10 opslagsværker, som I anvender oftest, og lav en kildekritisk gennemgang.

Historiefortælleren har indflydelse på historiefortællingen?

Hvis opgaverne er løst individuelt, kan det være interessant at sammenligne besvarelserne.

Er det helt samme versioner af barnets livshistorie, der bliver fortalt? Er det altid fejllæsninger af kilden, der er årsag til de forskellige versioner - eller er der forskellige tolkningsmuligheder, som kan bidrage til at forklare forskellene?

Bliver historierne helt ens, hvis kilderne tolkes ens? Hvorfor ikke?

Kontrafaktisk historie

Identificer "et (eller flere) springende punkt(er)", en særlig afgørende situation for hvert af børnene. Hvilke andre valgmuligheder havde barnet i den pågældende situation - og hvad var der sket, hvis barnet havde valgt anderledes?

Hvis barnet ikke selv havde muligheden for at vælge - så kan man stille spørgsmålet: Hvad var der sket, hvis der var valgt anderledes for barnet?

Spørgsmålet hænger en del sammen med det følgende:

Menneskeskabt historie eller historieskabte mennesker?

Find faktorer hos alle syv børn, der beskriver hvordan de selv griber ind i deres tilværelse og skaber deres eget liv.

Find omvendt også faktorer, hvor deres omgivelser, enten andre mennesker, myndigheder/lovgivning eller begivenheder bestemmer for dem.

Hvilket af de to spørgsmål var nemmest at besvare? Var det sådan for alle syv børn?

Er der et eller flere af børnene, der ligefrem kommer til at skabe historie?

Social arv

Hvordan går det børnene i forhold til deres sociale udgangspunkt? Går det som oftest, som I forventede det, eller er I mest overraskede?

Hvad forventede I, hvad overraskede Jer - og begrund svarene.

Hvad med børnene i TV2's serie, Årgang 0. Vil I nemt kunne forudse, hvor de er socialt i 2025? Spiller den sociale arv en helt afgørende rolle? Eller hvilke andre faktorer kommer i spil?

Er det blevet nemmere eller sværere at bryde "den sociale arv" siden 1900?