Ægteskab 1925

I 1925 bliver Karen gift på Frederikberg Rådhus med sin mand gennem de næste mange år. Vielsen bliver registreret i den kommunale ægteskabsbog.


Kig i "Ægteskabsbog 1925"

Hvad får du at vide om brudeparret? Hvor gamle var de og hvad levede de af? Hvor boede de?

Hvorfor boede de ikke sammen?

Læg mærke til, hvad der står i ægteskabsboen om Karens "Livsstilling". Passer dette med, hvad du fik at vide om hendes liv i det forrige livsafsnit? Overvej, hvad der kan være årsag til, at Karens livsstilling angives, som den gør.

Læs temaet "Borgerlige ægteskaber"

Hvordan har borgerlige ægteskaber udviklet sig gennem tiden?

Hvilke grunde kunne der være til at blive borgerligt viet i 1925?

Hvilke grunde er der i dag til at blive henholdsvis kirkeligt og borgerligt viet?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Frederiksberg Rådhus, hvor Karen blev gift i 1925. Foto i Frederiksberg Stadsarkiv, Frederiksberg.

Borgerlige ægteskaber

I 1849 blev der med grundloven indført fuld religionsfrihed i Danmark. Ikke desto mindre kunne man stadig kun blive gift af en præst. Hvis man ville giftes, måtte man altså omkring folkekirken. Denne skævhed rettede man op på i 1851, hvor det blev muligt at blive borgerligt viet af en ikke-religiøs myndighed, hvis man havde særlige grunde til det - f.eks. hvis man ikke var medlem af folkekirken.

Det var langt de fleste, så det var i de følgende mange år meget få, der blev borgerligt viet. Men i 1923 kom der en ny lov, der gjorde det muligt for at alle frit at vælge den borgerlige vielse, og det betød en vældig stigning i antallet af borgerlige vielser.

Læs mere

Ægteskabsbøger

I ægteskabsbøgerne registreres de borgerlige vielser på samme måde, som de kirkelige vielser registreres i kirkebøgerne. De to typer af arkivalier supplerer altså hinanden.

Muligheden for at blive borgerligt viet af en ikke-religiøs myndighed blev indført i 1851, men det var først i 1923, man frit kunne vælge den borgerlige vielse frem for den kirkelige. Herefter blev langt flere end tidligere borgerligt viet.

Læs mere