Dagligdag på Katedralskolen – 1912

Elever er skolernes råstof. Derfor gør skolerne sig store anstrengelser for at holde styr på deres elever i dagligdagen.

Det gælder også Viborg Katedralskole i begyndelsen af 1900-tallet. Her føres der såkaldte "dagbøger" for hver enkelt klasse.


Kig i "Skoledagbog 1912"

Hvilke begivenheder blev der skrevet noget om?

Hvem var det, der skrev i dagbogen?

Kig i "Erindringer 1962"

Hvordan foregik det ifølge avisartiklen, når dagbogen blev ført? Sammenlign med dagbogens indhold og overvej, om det altid var sådan, det foregik?

Gå videre...

I første spalte på avisartiklens anden side - lige over annoncen "Berømte malerier kidnappet" - citeres rektor Olsen ("-Aarle og silde..."). Læs citatet og det efterfølgende afsnit hen til stjernen.

Hvilken læringskultur stod rektor Olsen for? Sammenlign med læringskultur med den, som du selv er vokset op i og som er fremherskende på din skole.

Læs Noemi Katznelsons indlæg "Dansk 'fri læring' er en eksportvare". Diskuter forskellige typer af læringskultur og deres sammenhæng med motivation, læring og trivsel.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Katedralskolens lærere i skolegården 1911. Karens far er nr. 4 fra venstre. Er pigen i den hvide kjole mon Karen? Foto i Lokalhistorisk Arkiv, Viborg.

Skoledagbøger

Skoledagbogen er, hvad vi i dag kalder forsømmelsesprotokollen.

Lærerne skulle dagligt føre tilsyn med, om eleverne mødte op, som de skulle. Hvis de ikke gjorde det, skulle læreren anføre, om eleven havde en lovlig grund til forsømmelsen, eller det var pjæk. Mange skoledagbøger blev ført skematisk, så de var nemme at overskue. Andre blev ført i fritekstform, og det gav læreren rum til nogle gange at skrive oplysninger om elever, der ikke blot handlede om tilstedeværelse, sygdom eller pjæk.

Læs mere

Erindringer

Erindringer er personers gengivelse typisk af begivenheder, som de mere eller mindre selv har oplevet.

Læs mere