Karens flytter hjemmefra og uddanner sig

Efter sin studentereksamen skal Karen finde ud af, hvad hun vil fremover. Valget falder på en uddannelse som bibliotekar – måske inspireret af den omfattende og meget gamle bogsamling på Viborg Katedralskole?


Kig i "Elevfortegnelse 1920-1921"

Beskriv den årgang, som Karen går på skolen sammen med. Du kan komme ind på hendes medstuderendes køn, uddannelsesmæssige baggrund og erfaring med biblioteksarbejde.

Kig i "Den danske Bibliotekarstand"

Karen står under efternavnet Pullich. Fortæl om, hvordan Karens arbejdsliv formede sig.

Sammenhold de to kilder og prøv at regne ud, hvor lang tid Karens uddannelse til bibliotekar tog.

Gå videre...

Læs de første tre kapitler af artiklen "Folkebibliotekerne i Danmark".

Statens Biblioteksskole bliver oprettet i 1920 - samme år, som Karen påbegyndte bibliotekaruddannelsen netop her. Samme år kom der en bibliotekslov. Hvor befandt bibliotekerne sig henne i deres udvikling, dengang Karen trådte ind i den verden? Hvilken udvikling er der siden sket?

Hvad skete der med erhvervet "bibliotekar" i årtierne omkring Karens indtræden i faget? Er det en udvikling, som fra andre erhverv?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Karen, forrest, på arbejde på Frederiksberg Bibliotek 1934. Foto i Frederiksberg Stadsarkiv, Frederiksberg.

Elevfortegnelse 1920-1921
Den danske bibliotekarstand
Matrikel eller Elevfortegnelse

En 'matrikel' er et gammelt ord for 'elevfortegnelse'. I matriklerne indføres lister over skolens elever, så den har styr på, hvem der går der. Det er nødvendigt at hensyn til den daglige administration. Elever er jo skolens råmateriale.

I matriklerne/elevfortegnelserne findes som oftest oplysninger om elevens navn, alder og forældre, så man kan identificere den enkelte elev. Tit er der også oplysninger om elevens forløb på skolen, ligesom der for højere skoler kan være oplysninger om, hvor eleven tidligere har gået i skole.

Læs mere