Karens livsfortælling

Du skal nu skrive Karens livshistorie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét.

For at beskrive Karens liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende? Det er ok at gætte - det bliver rigtige historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne".

Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden:

"Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen"

Mens dette vil være at digte imod kilden:

"Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole"

Men husk - det er også i orden at skrive f.eks. "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge de billeder igennem, som er på siderne med Karens livsafsnit. Måske er der her noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Karens barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets livsfortælling.

God fornøjelse!

Karens fødsel

Hvem er Karens forældre og faddere? Hvordan har faren og moren det i den første tid med Karen? Er der andre omkring hende end forældrene – hvem?

Hjemmet 1901

Hvor bor Karen og hvem bor i huset udover hendes familie? Er der nogen andre børn at lege med? Er der også børn, hun ikke leger med?

Hjemmets økonomi i Karens barndom

Hvad betyder det for Karens liv, at hendes far blev rektor, da hun er 8 år? Hvordan har hun det med ham?

Katedralskolen – hjem og skole

Hvordan er det hjem Karens familie bor i på skolen? Hvordan så hendes værelse ud? Hvor i huset var hun i løbet af dagen, og hvor meget tænkte hun over at hun boede på en skole? Var hun glad for at møde eleverne på skolen, eller prøvede hun at undgå dem? Hvem er hendes søskende og hvordan har hun det med dem?

Karen begynder på katedralskolens yngste årgang i 1911

Hvordan er det for Karen at begynde på den skole hvor hun selv bor? Hvad var hendes yndlings- og hadefag? Fortæl hvad hun lavede i en helt almindelig dansktime.

Rektor Olsen, Karens far

Hvordan havde Karen det som ung med sin far, og hvordan var det for hende at bo på en skole, hvor hendes far var rektor?

Dagligdag på skolen 1912

Fortæl om en helt almindelig dag i Karens liv. Hvem er hendes bedste venner? Hvad laver hun i sin fritid? Hvordan forløber skoledagen? Hvad er det bedste og det værste på dagen ifølge Karen?
Fortæl hvordan Karens familie klarer sig økonomisk før og under første verdenskrig. Hvad ved Karen om krigen og hvad tænker hun om den?

Studentereksamen 1918

Hvorfor vælger Karen den nysproglige linje? Hvad siger hendes far til det? Hvordan klarer hun sig i gymnasiet og hvordan har hun det i klassen? Er hendes forældre stolte af hende? Hvor er Karen når hun tager væk fra skolen?

Karen flytter hjemmefra og uddanner sig

Hvornår og hvorfor flytter Karen hjemmefra? Hvor kommer hun til at bo og hvad laver hun i dagens løb?

Ægteskab 1925

Fortæl om hvordan Karen møder sin mand og hvem han er. Hvorfor bor de ikke sammen da de bliver gift? Hvorfor valgte de at blive borgerligt viet fremfor kirkeligt?

Afslutning: Hvordan går det Karen videre i livet?Foto i privateje.

I modsætning til sin mor fik Karen en uddannelse, og hun fik også en erhvervsmæssig karriere: hun uddannede sig til bibliotekar og i 1924 blev hun ansat på Frederiksberg Bibliotek, hvor hun tilbragte resten af sit arbejdsliv – og sluttede som overbibliotekar. Hun blev i 1925 gift med arkitekt Tage Erik Pullich, som hun fik en søn med, og hun nåede også at få børnebørn, inden hun døde i 1978