Katedralskolen: hjem og skole

Da Karens far i 1908 bliver rektor, flytter familien ind i tjenesteboligen i Viborg Katedralskole.


Kig i "Plantegning 1805"

En plantegning er en nøjagtig tegning af et hus. Plantegningen her viser Karens hjem, som samtidig var den skole, hun senere kom til at gå på. Tegningen er fra 1805 - altså over 100 år før Karen flyttede ind med sin familie, men facaden og bygningerne var de samme.

Den venstre del af plantegningen viser de fire længer i stueplan. I højre side ses en tegning af forhusets facade, og nederst kan du se førstesalen i forhuset. De andre tre længer havde kun den ene etage (stueetagen).

Hvad blev de forskellige dele af bygningen blev brugt til i 1805? Hvor er skolens toiletter, og hvordan kan du se, hvordan skolen blev varmet op?

Tegn en plantegning over dit eget hus. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem, hvad rummene blev brugt til dengang og i dag?

Kig i "Synsforretning 1908"

Her blev rektorboligen gennemgået, da den blev overdraget til familien Olsen fra den tidligere rektor. Rektorboligen lå på 1. sal i forhuset (se eventuelt indretningen 100 år tidligere i Plantegningen fra 1805).

Hvor mange rum var der i den bolig, som Karen flyttede ind i som 8-årig? Passer de med plantegningen fra 100 år tidligere? Hvad blev rummene brugt til? Hvordan skulle børneværelserne sættes i stand, inden hun flyttede ind?

Overvej, hvordan kilden er blevet til: Er det sandsynligt, at synsforretningen var rimelig - sådan at hverken den foregående rektor eller Karens far blev snydt?

Gå videre...

Ved folketællingen i 1911 bestod husstanden hjemme hos Karen af hendes forældre, hendes selv, to af hendes ældre søstre og en tjenestepige. Kombiner din viden om rektorboligens indretning og størrelse med oplysningerne i Statistisk Årbog 1925 (tabellerne 6, 33 og 34).

Hvor stort var rektorhjemmet set i forhold til den almindelige størrelse på lejligheder i provinsbyer af Viborgs størrelse (se tabel 6 og 33)?

Voksede Karen op med mere eller mindre plads omkring sig end hendes jævnaldrende (se tabel 6 og 34)?

Sammenlign tallenei tabel 34 med de forhold, du selv, dine klassekammerater og din omgangskreds bor under. Beskriv hvordan dit hjem skulle være indrettet, hvis det faldt ind under Danmarks Statistiks definition af "overbefolket" fra 1925.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Rektors lille lysthus i Latinerhavens hjørne. For enden af havemuren ses Katedralskolens nu gråmalede forhus. Privatfoto.

Synsforretninger

Syn af en bil, altså bilsyn, eller af en lejlighed ved fraflytning kender vi også i dag. Formålet med en synsforretning er at konstatere, hvilken tilstand den synede genstand er i. Man skal sikre sig, at der ikke er skader. Hvis der er skader, skal man sikre sig, at skaderne bliver udbedret for den skyldiges regning. Man har ofte haft uvildige personer eller myndigheder til at foretage synene, så ingen af parterne kunne føle sig snydt.

Læs mere