En sund og rask pige?

Da Mette Marie er 11 år, bliver hun syg, og hun bliver sågar indlagt på sygehuset i en periode


Kig i "Skoledagbog 1912-1913" hver anden måned og frem

Hvad fortæller kilden om, hvornår og hvor længe hun var syg? (Mette Marie bliver her kaldt Marie, hun er nem at finde, hvis man kigger efter tegnet for sygdom (o) i skemaet)

Kig i "Patientjournal 1912" 

Hvad fejlede Mette Marie?

Hvor længe var hun indlagt?

Gå videre...

Hvornår kan vi på baggrund af skoledagbogen med sikkerhed sige, at "vores" Mette Marie er tilbage i skolen? Begrund dit svar.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Liggestuen på Gl. Brovst Sygehus omkring 1910. Her har Mette Marie sandsynligvis tilbragt mange timer. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Brovst og Omegn

Skoledagbøger

Skoledagbogen er, hvad vi i dag kalder forsømmelsesprotokollen.

Lærerne skulle dagligt føre tilsyn med, om eleverne mødte op, som de skulle. Hvis de ikke gjorde det, skulle læreren anføre, om eleven havde en lovlig grund til forsømmelsen, eller det var pjæk. Mange skoledagbøger blev ført skematisk, så de var nemme at overskue. Andre blev ført i fritekstform, og det gav læreren rum til nogle gange at skrive oplysninger om elever, der ikke blot handlede om tilstedeværelse, sygdom eller pjæk.

Læs mere

Patientjournaler

En patientjournal rummer oplysninger om en patients sygdomme og behandlingsforløb. De kan også indeholde oplysninger om evt. arvelige sygdomme i familien og om patientens opvækst og karakter. For lægen var det vigtige informationer, når årsagen til sygdommen skulle forklares.

Læs mere