Første verdenskrig i Brovst

Første verdenskrig 1914-1918 udkæmpes i store dele af verden, mens Danmark holder sig neutral. Selv om Danmark ikke er direkte involveret i kamphandlinger, kan befolkningen på flere måder mærke, at det er krigs- og krisetid. Det kan man i Brovst. 


Kig i "Sager vedr. Amtsnævnet 1918"

Hvad var det, Søren P. Christensen bad Ernæringsrådet i København om?

Hvad svarede Ernæringsrådet (svaret findes kun i originaludgaven af kilden)? Hvad krævede de af Søren P. Christensen?

Læs temaet "Landbefolkningens vilkår i Danmark"

Hvordan blev de danske landmænd påvirket af 1. verdenskrig?

Hvordan blev Mette Maries familie påvirket?

Hvad fortæller Ernæringsrådets svar om det system, der beskrives i temateksten?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Alt var reguleret under krigen, herunder også prisen på korn. Bønderne var meget utilfredse med at skulle sælge deres korn til en maksimalpris, når nu de måske burde kunne få mere. Modstanden fra bønderne har A. Thiess karikeret ved at fremstille dem som en part i skyttegravskrigen. Tegning i Blæksprutten, 1917

Sager vedr. Amtsnævnet 1918
Landbefolkningens vilkår i Danmark

Danmark var neutral under første verdenskrig. Alligevel mærkede også danskerne til verdenskrigens følger: Der var vareknaphed og dyrtid.

For bønderne betød verdenskrigen først og fremmest indskrænkninger i og kontrol af deres hidtidigt så frie erhverv.

Læs mere