Husmænd var da fattige?

Husmandsfamilierne havde ofte kun lige jord til, at familien kunne brødfødes. Mette Maries familie tilhørte husmandsstanden, og nu skal I undersøge, om påstanden nu også passer på hendes familie.


Kig i "Skøde- og panteprotokol 1915"

Beskriv ejendommen, som Mette Maries far, Morten Peter Gundersen, købte. (læs IKKE teksten markeret med gråt)

Kig i "Skøde- og panteprotokol 1916 og 1918"

Beskriv og sammenlign de to handler, som Mette Maries far lavede. (læs IKKE teksten markeret med gråt)

Brug Danmarks Statistiks prisberegner (link herunder) og undersøg, hvor stor denne fortjeneste er, hvis det var i dag, salget foregik? Kan Mette Maries far kaldes en fattig landarbejder?

Danmarks Statistiks prisberegner

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Skøde- og panteprotokol 1915
Skøde- og panteprotokol 1916 og 1918
Skøde- og panteprotokoller

Det var frem til 1927 i skøde- og panteprotokollerne, at aftaler om handler og andet vedrørende brugsforholdene på en ejendom blev indført. Man finder her den fulde ordlyd af aftalen, som parterne er blevet enige om.

Skøde- og panteprotokollerne er ført kronologisk, og kender man ikke datoen for en handel eller aftale, skal man bruge realregistreret først.

Læs mere