I den ældste klasse

Da Mette Marie er 10 år, begynder hun i den ældste klasse i skolen


Kig i "Embedsbog 1904"

Fortæl om et barns skema i ældste klasse. (Ældste klasse er i embedsbogen markeret med romertal II)

Hvilke fag undervistes de ældste børn i, og hvad var fagenes indhold?

Fortæller kilden noget om, hvad Mette Marie faktisk har lært i skolen?

Læs temaet "Børns økonomiske betydning"

Var der forskel på, hvor meget yngste og ældste klasse gik i skole fra 15. maj til 1. oktober, og hvorfor var der denne forskel?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Når skolen var overstået eller i ferierne, stod den på at hjælpe til på gården. Børnene havde pligter og skulle hjælpe hvor de nu kunne - her med at grave kartofler op i begyndelsen af 1900-tallet. Foto i Fredensborg Bibliotek

Børns økonomiske betydning

Børns arbejdskraft kunne være en vigtig del af livsgrundlaget for en familie omkring år 1900.

I byen arbejdede 40 % af alle drenge i 9-10 årsalderen. De kunne have arbejde som bybude, mælkedrenge - og sågar i fabrikkerne. Først i 1913 blev børns arbejde i fabrikker forbudt.

Pigernes job var typisk at passe mindre søskende. Det gjorde det muligt for moren at gå på arbejde.

På landet arbejdede børn endnu mere. De gik kortere tid i skole og blev sågar undertiden sendt hjemmefra for at arbejde.

50 % af drengene i 9-10 års alderen havde et arbejde.

Dertil kom, at børn skulle sikre én en tålelig alderdom, sørge for husly, mad og brændsel. Folkepension eksisterede ikke, alderdomsforsørgelse var nyt - og kun en meget beskeden ydelse.

Læs mere

Embedsbog, optegnelsesbog eller årsskrift

I 1900 dikterede Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at førstelæreren fra 1901 skulle føre en bog med et mangeartet formål: Regnskabsmæssige og faglige formål som undervisningsplaner og det undervisningsmateriale skolen brugte samt administrative formål som timefordeling og personaleoplysninger.

Da embedsbøgerne er så forskellige, er der også stor forskel på, hvad de kan bruges til.

Læs mere