Mette Marie bliver gift

Da Mette Marie er 23 år, står hun foran en ny forandring i sin tilværelse.


Kig i "Ægteskabsbog 1923"

Hvem var den mand, Mette Marie blev gift med? 

Hvad fortæller kilden om Mette Maries beskæftigelse?

Læs temaet "Borgerlige ægteskaber"

Hvilke grunde kan der have været til, at Niels Christian og Mette Marie blev borgerligt viet og ikke kirkeligt?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Borgerlige ægteskaber

I 1849 blev der med grundloven indført fuld religionsfrihed i Danmark. Ikke desto mindre kunne man stadig kun blive gift af en præst. Hvis man ville giftes, måtte man altså omkring folkekirken. Denne skævhed rettede man op på i 1851, hvor det blev muligt at blive borgerligt viet af en ikke-religiøs myndighed, hvis man havde særlige grunde til det - f.eks. hvis man ikke var medlem af folkekirken.

Det var langt de fleste, så det var i de følgende mange år meget få, der blev borgerligt viet. Men i 1923 kom der en ny lov, der gjorde det muligt for at alle frit at vælge den borgerlige vielse, og det betød en vældig stigning i antallet af borgerlige vielser.

Læs mere

Ægteskabsbøger

I ægteskabsbøgerne registreres de borgerlige vielser på samme måde, som de kirkelige vielser registreres i kirkebøgerne. De to typer af arkivalier supplerer altså hinanden.

Muligheden for at blive borgerligt viet af en ikke-religiøs myndighed blev indført i 1851, men det var først i 1923, man frit kunne vælge den borgerlige vielse frem for den kirkelige. Herefter blev langt flere end tidligere borgerligt viet.

Læs mere