Mette Maries fødsel 9. maj 1900

I kirkebogen får vi det første indblik i Mette Maries familieforhold


Kig i "Kirkebog 1900"

Hvad fortæller kilden om Mette Maries forældre?

På hvilken måde skiller indførelsen om Mette Marie sig ud fra de øvrige indførsler i kirkebogen?

Læs temaet "Socialklasser på landet"

Hvilket socialt udgangspunkt havde Mette Marie?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Sådan så Brovst Stationsby ud i 1908, grusveje ind og ud af byen og landbrugsjord grænsede helt op til byens huse.Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Brovst og Omegn

Socialklasser på landet

På landet var der jordejere og arbejdere. Gruppen af jordejere kan inddeles i de største (godsejere), de større (gårdejere) og de mindste (småbrugene). Den sidste gruppe omfattede både bolsmændene, der af og til kunne gå for at være gårdmand, parcellister og afbyggere, der lige havde så meget jord, at familien kunne leve af det, og husmanden, der ofte måtte supplere sin indtægt ved at tage arbejde for andre, f.eks. gårdejeren eller godsejeren i nabolaget.

Allernederst i hierarkiet var dog arbejderne: landarbejderne, daglejerne og tyendet (tjenestefolkene).

Læs mere

Kirkebøger

Kirkebøgerne er en vigtig kildetype, når der skal laves undersøgelser om den danske befolkning. Her findes samtlige fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, for fødslernes vedkommende uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Læs mere