Mette Maries livsfortælling

Du skal nu skrive Mette Maries livshistorie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét.

For at beskrive Mette Maries liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende? Det er ok at gætte - det bliver rigtige historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne".

Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden:

"Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen"

Mens dette vil være at digte imod kilden:

"Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole"

Men husk - det er også i orden at skrive f.eks. "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge de billeder igennem, som er på siderne med Mette Maries livsafsnit. Måske er der her noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Mette Maries barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets livsfortælling.

God fornøjelse!

Fødsel 9. maj 1900
Fortæl om Mette Maries forældre og hjem ud fra oplysningerne i kirkebogen og fotografiet af Brovst fra 1908 på forsiden af kapitlet.

Hjemmet
Fortæl om Mette Maries opvækst. Hvordan er det at have så mange ældre søskende? Hvem passer hende, og hvordan ser hendes dag ud som lille pige? Hvad betyder det for Mette Maries barndom og liv i Brovst, at hendes familie er baptister? Hvordan har det været at vokse op på et tidspunkt, hvor det ikke var sjældent, at nogen i søskendeflokken døde, før de blev voksne?

Familiens husmandssted
Hvordan er det at vokse op som husmandsdatter? Hvordan havde Mette Marie det med de andre børn i byen – var der forskel på børn af gårdmænd og børn af husmænd?

Skolestart
Fortæl om en skoledag i Mette Maries liv. Hvordan kommer hun i skole? Er hun glad for at være der? Hvordan var det kun at have én lærer? Hvad laver hun i sine ferier?

I den ældste klasse
Er der stor forskel på at gå i yngste og ældste klasse på hendes skole? Hvordan forestiller Mette Marie sig, at hendes liv ville se ud, når hun afslutter skolen?

En sund og rask pige?
Fortæl om Mette Maries sygdomsforløb. Hvordan var det at være indlagt om 12-årig? Savner hun sit hjem? Savner hun skolen? Er hun glad for at komme i skolen igen – kan hun følge med?

Mette Marie får stemmeret
Hvordan får Mette Marie at vide, at der var indført stemmeret for kvinder? Hvad synes hun om det? Hvad synes hendes far, mor og søskende hver især om det? Har Mette Marie tænkt sig at stemme, når hun bliver gammel nok? Hvorfor (ikke)?

Første verdenskrig i Brovst
Fortæl hvordan Mette Marie oplever verdenskrigen. Hvad ved og tænker hun om den? Hvor meget ved hun om landmændenes vilkår og den kontrol af dem, der også er på hendes hjemstavn? Hvilket forhold har hun til politikere og embedsmænd? Hvad tænker hun om karikaturtegningen, hvis hun ser den?

Mette Marie bliver gift
Fortæl om Mette Maries liv fra hun gik ud af skolen. Hvad har hun lavet siden? Hvornår flytter hun hjemmefra, og hvor meget kontakt bevarer hun til sine forældre og søskende? Hvordan møder hun sin mand, og hvordan er han? Bor de sammen, før de bliver gift? Hvordan fejrer de bryllup?

Familieforøgelse
Fortæl om Mette Maries fødsel og hvordan hun oplever det at blive mor. Hvordan har hun det med sin mand? Hvordan ser en almindelig dag ud i deres hjem? Hvordan går det dem videre i tilværelsen?Foto fra dk-gravsten.dk. Fotograf: Ib Hejlesen.

Da vi slipper Mette Marie, er hun lige i starten af 30erne og har fået to børn. Men derefter findes der ikke meget om Mette Marie i arkiverne – hun var en ganske almindelig pige, der formentlig endte med at føre et helt almindeligt liv. Det sidste spor efter Mette Marie finder vi på kirkegården i Brovst – her ligger hun begravet og fra gravstenen kan vi se, at hun blev hele 93 år. Hendes indlæggelse og sygdom som ung fik tilsyneladende ikke nogen betydning for hendes videre liv. Vi ved ikke, hvad der skete i den mellemliggende periode. Måske forlod hun Brovst og kom tilbage som en gammel dame. Måske forlod hun aldrig den by og egn, hvor hun blev født.