Skolestart

Mette Marie bliver som 7-årig skrevet op til at gå i skole i Brovst Kirkeby Skole, hvor hun starter i den yngste klasse.


Kig i "Indskrivningsbog 1907"

Beskriv, hvad der skete for Mette Marie d. 28. april 1907

Hvornår blev Mette Marie vaccineret, imod hvad og hvorfor er den information mon taget med i indskrivningsprotokollen?

Kig i "Embedsbog 1904"

Hvilke ferier havde Mette Marie i løbet af året i yngste klasse? Minder det om de ferier, skolebørn har i dag? Hvorfor (ikke)?

Hvor lang var Mette Maries skoledag i yngste klasse, og hvorfor var der forskelligt skema for vinterhalvåret og sommerhalvåret?

Kig på det Mette Marie skulle lære i dansk og matematik (regning). Er det mere eller mindre, end du skulle kunne, da du var 7-10 år?

Hvad handlede historiefaget om i Mette Maries skoletid, og hvad er forskellene til det historiefag, du kender?

Gå videre...

I indskrivningsbogen til skolen står, at Mette Marie var blevet vaccineret mod kopper ("Kokopper indpodede"). Læs indledningen til artiklen "Forordning om koppevaccination 1810" . Forklar for det første, hvorfor udtrykket "Kokopper indpodede" i indskrivningsprotokollen betyder, at Mette Marie var blevet vaccineret mod kopper.

Undersøg derefter ved at søge på nettet, hvordan nutidens debat om vaccination af børn i Danmark foregår. Hvem er for, og hvem er imod? Hvilke argumenter bruger parterne? Hvorfor kan de ikke blive enige? Er der en tilsvarende (dansk) debat om vaccinationsprogrammer i udviklingslandene?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Indskrivningsbøger

Som i dag skulle børn førhen også skrives op når de skulle starte i skolen, og det var i en indskrivningsbog dette blev gjort.

Læs mere

Embedsbog, optegnelsesbog eller årsskrift

I 1900 dikterede Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at førstelæreren fra 1901 skulle føre en bog med et mangeartet formål: Regnskabsmæssige og faglige formål som undervisningsplaner og det undervisningsmateriale skolen brugte samt administrative formål som timefordeling og personaleoplysninger.

Da embedsbøgerne er så forskellige, er der også stor forskel på, hvad de kan bruges til.

Læs mere