.......................................................

Vigtig nyhed! Læs her

.......................................................

Hvad er Aargang 0?

Aargang 0 er et undervisningsmateriale, rettet mod grundskolens mellemtrin og udskoling samt ungdomsuddannelserne. Det er udarbejdet af Rigsarkivet, som har fået støtte fra E-Museumspuljen.

Aargang 0 giver mulighed for at arbejde aktivt med det originale kildemateriale. Det er kilderne – eller arkivalierne - som er i centrum på web-sitet. Kildematerialet er historikerens råstof. I Aargang 0 får eleverne mulighed for at udnytte dette råstof og ligesom historikeren forsøge at beskrive fortiden. Eleverne skal skrive 7 virkelige børns livshistorie frem til ca. 1925. De 7 børn er alle født i år 1900.

At genskabe historien om et enkelt, virkeligt menneske er både vedkommende - og overkommeligt. Ikke mindst fordi eleverne får nogle værktøjer ved opgavebesvarelsen: Nogle spørgsmål, som gør det nemmere at indkredse det vigtige i kilderne. Og nogle tekster om de enkelte kildetyper, som skal hjælpe dem med at forholde sig kritisk til kilderne.

Ved at vælge syv vidt forskellige børn og understøtte deres historier med temaer er det selvfølgelig også meningen, at de enkelte børn skal sættes ind i en samfundsmæssig ramme. Hvad er det, der sker omkring børnene og hvordan influerer det (forskelligt) på deres tilværelse? Det er klart, at materialet indbyder til at diskutere spørgsmål som historieskabte mennesker eller menneskeskabt historie.