Tak til...

Undervejs har vi fået hjælp på mange områder.

Økonomisk

Rigsarkivet (dengang Statens Arkiver) modtog i 2011 økonomisk støtte fra E-museumspuljen. Ellers var projektet måske slet ikke kommet i gang!

Fagligt

I forbindelse med revisionen i februar 2015 skylder vi Loa Ingeborg Bjerre, lektor på læreruddannelsen, University College Lillebælt stor tak for en helt usædvanlig konstruktiv kritik og konkrete forslag og omformuleringer.

Også lektor Mikkel Elklit, Viborg Katedralskole, har bidraget i væsentlig grad og ligeledes meget konstruktivt til den nye version.

.

I 2011/2012 havde vi desuden kontakt og faglig sparring med:

Jens Rahr Schmidt, fagkonsulent i historie, Center for undervisningsmidler i Midtjylland (og skolelærer)

Davig Kyng, medlem af Historielærerforeningens bestyrelse (og gymnasielærer)

Henrik Andersen, skoleleder, Friskolen i Viborg

Jens Kristian Lund Jensen, Friskolen i Viborg

Bjarne Winther, Brønshøj Skole

Tanja Høeg Mouritsen, Viborg Katedralskole

Visti Kristensen, samme sted

Tina Jacobsen, samme sted

Stine Isaksen, samme sted

Jens Sass Bak, samme sted 

Tests

Vi har kørt tests i to omgange. I første omgang blev Frederik, Emma og Jacob fra Friskolen i Viborg og Maria, Adele og Emil fra Viborg Katedralskole præsenteret for en "flad prototype", en meget kedelig udgave på papir med nogle få livsafsnit. En stor tak til alle seks, for allerede det blev vi meget klogere af.

Siden blev der lavet grafisk layout og sitet blev programmeret, vi fik lavet nogle flere livsafsnit m.v - og så fik vi hele klasser til at teste en rigtig web-baseret prototype. Derfor tak til 9. kl. på Brønshøj Skole, Hold 8 på Friskolen Viborg, 1. c og 1. w på Viborg Katedralskole. I har alle taget imod os på bedste, imødekommende vis - og er kommet med mange gode forslag til forbedringer!

Billeder

Vi har skullet bruge billeder til at illustrere temaer og børn. Billeder har vi ikke særlig mange af i Statens Arkiver. Derfor en stor tak til:

Jane Nissen, ISL Museum Sønderjylland

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv

Søren Gaarden, Lokalhistorisk arkiv for Ø. Han Herred

Birthe Skovholm, Allerød Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Vi har mødt megen velvilje hos de museer og lokalhistoriske arkiver vi har kontaktet. Vi har bestræbt os på ved hvert billede at skrive, hvorfra de er hentet.

Vi har naturligvis forsøgt at overholde alle regler om ophavsret. Skulle det ikke være lykkedes, er det en fejl, og man kan rette henvendelse til os på adressen aargang0@sa.dk.

Det grafiske udtryk

Vi har haft et spændende samarbejde med Malene Bitsch, som har bestræbt sig på at fange vores ide med materialet og omsætte det til et passende grafisk udtryk. Tak også til dig, Malene - for du fik vist ikke løn for alle dine arbejdstimer!