Vi er...

Aargang 0 er udarbejdet af Statens Arkiver, nu Rigsarkivet.

Projektgruppen i 2011/201 bestod af:

Annette Østergaard Schultz (projektleder). Arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Nørrejylland

Lisbeth Brodin, webredaktør og kommunikationsmedarbejder, Rigsarkivet

Jesper Steffensen (billedredaktør). Arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland.

Jette Kjellberg. Arkivar ved Rigsarkivet.

Peter Fransen. Arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Fyn.

Mai-Brit Lauritsen. Arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland.

Asbjørn Romvig Thomsen. Arkivar og forsker ved Landsarkivet for Nørrejylland.

Mette Seidelin. Ph.d. stipendiat ved Syddansk Universitet

Seneste revision

er foretaget i februar 2015 bl.a. efter gennemført evaluering af læremiddel.dk.  

Grafisk design

Bitsch'N Pieces ved Malene Bitsch

Programmering af sitet

Acto.