Aktier

En aktie er en andel af en virksomhed. At udstede andele og sælge disse andele eller akier er en måde at skaffe penge til en virksomhed. Muligheden for at sælge aktierne begrænses af, hvor stor tiltro de mulige købere af aktierne har til den pågældende virksomhed.

Anvendelse og troværdighed

Aktien i sig selv er et såkaldt værdipapir. I historiske undersøgelser kan man først og fremmest benytte aktien som et levn: Aktien vidner om, at der er blev solgt - og købt en aktie i vedkommende firma. Den reelle værdi af papiret skal man gå til andre kilder for at afgøre.

Hvor findes kilden

En aktie er af såkaldt privat proveniens. Det er køberens bevis for at have en andel i en virksomhed. Private arkiver kan være bevaret i Statens Arkiver, men er det ikke altid. Bang og Olufsens er således i privat eje.