Erindringer

Erindringer er personers gengivelse af begivenheder, samfundsforhold eller skildring af andre mennesker, som de mere eller mindre selv har oplevet eller mødt. Erindringer kan være førstehåndsskildringer af ting, som vi ikke kan finde andre kilder til. Først og fremmest fortæller erindringer noget om, hvordan en begivenhed, et vilkår eller et menneske er blevet oplevet.

Hvordan bruges erindringer?

Erindringer bygger på menneskelig hukommelse. Og hukommelsen er præget af den afstand i tid, der er mellem begivenheden (el. andet) finder sted og det tidspunkt, erindringen bliver nedskrevet. Jo længere tid, der går, desto mere farve kan en erindring nå at tage af de erfaringer, som forfatteren i øvrigt gør sig i løbet af sit liv. En erindring kan også være farvet det pågældende menneskes ideologi eller overbevisning.

Skriver forfatteren noget, der går imod f.eks. hans eller hendes ideologi, vil man normalt nære større tillid til netop dette udsagn. Hvorimod udsagn om fortiden, der passer vældig godt med forfatterens egen ideologiske eller politisk ståsted, vil være mindre troværdige.

En kildekritisk vurdering af en erindring forudsætter derfor i højere grad end for de fleste kildetyper en analyse af ophavssituationen: Hvem er forfatteren? Hvad er han eller hun for en person? Hvor i forhold til begivenhederne var personen, da begivenhederne fandt sted? I hvilken situation var forfatteren, da begivenhederne fandt sted og i hvilken situation er forfatteren nu, hvor erindringerne bliver skrevet ned?

Hvor findes erindringer?

Erindringer kan være trykte og utrykte. En trykt (dansk) erindring vil kunne findes via Statsbiblioteket eller Det kongelige Bibliotek - enten som en bog eller som en artikel.

Utrykte erindringer kan f.eks. findes i privatarkiver i statslige og kommunale arkivinstitutioner. På Landsarkivet for Sønderjylland findes mange privatarkiver fra fremtrædende sønderjyder.