Rigsdagstidende

Rigsdagstidende udkom årligt fra 1848 til 1952/53. Indholdet er referater af debatter og forhandlinger i både Landsting og Folketing.  Referaterne er ført kronologisk og der er et omfattende emneregister til samtlige år, hvilket er en nødvendig indgangsvinkel, hvis man vil anvende materialet.

Ud fra debatterne er det muligt at lave undersøgelser i forhold til for eksempel partihistorie, mens også værdihistorisk kan materialet anvendes til f.eks. at undersøge holdningen til sænkningen af valgretsalderen, kvinders stemmeret eller hvordan de danske politikere forholdt sig til udbruddet af 2. verdenskrig.

Hvor findes materialet?

Rigsdagstidende er almindelig udgivne bøger og skal derfor findes på biblioteket.