Hvad er Statistisk Årbog?

Statistisk Årbog er en publikation som Danmarks Statistik udgiver en gang om året. Indholdet er meget bredte og der kan findes statistikker om mange forskellige emner. Danmarks Statistik skriver selv om udgaven for 2011:

I Statistisk Årbog 2011 kan du finde alt fra kuriøse informationer om fx en gennemsnitlig dansker til detaljeret specialviden om økonomi, arbejdsmarked og diverse andre samfundsemner. Danskernes liv er beskrevet fra vugge til grav på bogens over 500 sider.

Fra tv-forbrug til ledige stillinger

I årbogen kan du fx læse om de bløde sider af samfundet: Hvilken biograffilm der var mest set i Danmark, hvilket navn de fleste nyfødte bliver givet osv. Men du kan også finde tal for dansk økonomi, fx statistik om firmaer og regnskaber, bruttonationalprodukt, eksport/import osv.
 
Du kan kort sagt både blive klogere på det danske samfund og samtidig få udbygget din paratviden, så du kan dupere dine venner eller kollegaer med pudsige informationer om det danske samfund.

Hvad kan de bruges til?

På baggrund af materialet i årbøgerne er det muligt at lave meget omfangsrige undersøgelser af det danske samfund - særligt det 20. århundrede. Det kunne være undersøgelser af befolkningsudviklingen, medicinske forhold eller forbrugsvaner, men på grund af det meget omfangsrige materiale er antallet af muligheder nærmest uendelige.

Hvor findes de?

Statistisk Årbog udkommer som sagt en gang årligt, men her ud over bliver bogen lagt ud på nettet af Danmarks Statistik, på deres website dst.dk. Her finder man også de tidligere udgaver, helt tilbage til 1896, hvor man kan se tabeller over alt lige fra importerede vare til antallet af skolebørn på landet.