Synsforretninger

Syn af en bil, altså bilsyn, eller af en lejlighed ved fraflytning kender vi også i dag. Formålet med en synsforretning er at konstatere, hvilken tilstand den synede genstand er i. Man skal sikre sig, at der ikke er skader. Hvis der er skader, skal man sikre sig, at skaderne bliver udbedret for den skyldiges regning. Man har ofte haft uvildige personer eller myndigheder til at foretage synene, så ingen af parterne kunne føle sig snydt.

Kildens indhold

Når der foretages et syn, er det vigtige ikke det, som er i orden, men det, der ikke er i orden. I dokumenterne, der vedrører et syn, voæ det derfor være manglerne, som der laves lister over. Ud fra disse lister regnes det som regel ud, hovr meget det vil koste at udbedre manglerne. Det kan for eksempel dreje sig om et statsligt ejet tjenestebolig, som bliver gået igennem, når den skal overdrages fra en person til en anden. Her er det jo ikke den nye beboer, der skal betale for de skader eller den slid, som er sket i forgængerens tid.

Anvendelse og troværdighed

Selv om en synsforretning fortrinsvis siger noget om manglerne ved f.eks en bygning, kan forretningen dog sige en del også om bygningen og rummene, som alle gennemgås som led i forretningen.

Troværdigheden afhænger fortrinsvis af, hvem der deltager i synet. I det foreliggende tilfælde repræsenterer "Synet" nærmest staten, som kommer til at betale for udbedringen af de fleste mangler. "Synet" har dog en interesse ud over den økonomiske: Interessen i at få en nogenlunde tilfreds, ny rektor.

Hvor findes kilden

Synsforretninger kan findes mange steder i arkiverne, som oftest hos den myndighed, der har foretaget synet. Hvad angår synet over rektorboligen, er den dog fundet i arkitekt Vigh-Nielsens privatarkiv på Landsarkivet for Nørrejylland.