Befolkning

Denne gruppe af kildetyper er kendetegnet ved at de i forskellig grad beskriver den danske befolkning. Både hvordan befolkningen var sammensat og fordelt kan undersøges i disse kilder, men også hvad det enkelte menneske foretog sig kan der læses om her - f.eks. hvem blev gift, med hvem og hvornår og meget mere.